page load: 0x80070002 Trang - home
phulap : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
UBND xã Phú Lập đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2018

Nhằm đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã qua một năm thực hiện nhiệm vụ. Chiều ngày 15/01/2019, tại hội trường UBND xã. UBND xã Phú Lập tổ chức cuộc họp đánh giá cán bộ công chức năm 2018. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đinh Thế Hùng – Chủ tịch UBND xã.