page load: 0x80070002 Trang - home
phulap : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo

Chương trình giảm nghèo luôn được coi là chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của xã Phú Lập. Những năm qua, tuy kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng xã vẫn luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo; thể hiện qua hệ thống các văn bản chỉ đạo và thực hiện các chính sách ban hành hướng tới người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội tiến tới giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.

Hội Cựu chiến binh xã Phú Lập kỷ niệm 31 năm ngày thành lập hội

Sáng 09/12, Hội CCB xã Phú Lập tổ chức buổi lễ kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 -06/12/2020); Tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Lê Văn – Phó chủ tịch Hội CCB huyện, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã tham dự.