page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
phulap : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 18/5/2021, UBND huyện Tân Phú tổ chức Hội nghị trực tuyến với 18 UBND xã, thị trấn Tân Phú về công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Nam – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng dự có các đồng chí trong BCĐ công tác phòng chống dịch Covid-19, BCĐ công tác Bầu cử của huyện và 18 điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn Tân Phú.