page load: 0x80070002 Trang - Tổng quan
phuhoi : Tổng quan Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Untitled

 
Định hướng phát triển

* Về  kinh tế:

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ - Nông nghiệp mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác định theo tỉ trọng ngành Công nghiệp - Thủ công nghiệp chiếm 44%; ngành Thương mại - Dịch vụ chiếm 41%; ngành Nông nghiệp chiếm 18%.

- Tập trung khai thác tốt các nguồn thu đồng thời tăng cường rà soát các trường hợp phát sinh các đơn vị, hộ kinh doanh trên địa bàn, các công trình xây dựng cơ bản để thống kê doanh thu kịp thời bổ sung vào bộ nộp thuế, cập nhật kịp thời các biến động, thay đổi về quyền sử dụng đất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung bộ thuế nhà đất phù hợp, đúng đối tượng chịu thuế, đúng mức thuế. Tiết kiệm chi, chi đúng chủ trương, đúng mục đích và mức chi. Bảo quản, sử dụng hợp lý các trang thiết bị, tài sản… thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu còn lại theo Đề án Nông thôn mới như: Trường THCS, Chợ nông thôn, Nhà văn hóa.

- Tiếp tục thực hiện việc đê bao cánh đồng Xã Quế nhằm tránh gây ngập úng khi có triều cường dâng cao.

- Cấp phát hết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho số thửa đủ điều kiện.

- Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực như: tình hình lấn chiếm đất công, mương - suối; xây dựng trái phép; khai thác tài nguyên.... Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp trên, tránh để tình trạng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải các ấp, Hội đồng hòa giải xã nhằm giải quyết có hiệu quả và dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng qui định pháp luật. Tỷ lệ hòa giải thành các đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 80%.

* Về văn hóa:

- Tiếp tục kết hợp các trường nghề tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với từng đối tượng; giới thiệu việc làm cho Bộ đội xuất ngũ, hộ nghèo, hộ khó khăn nhằm ổn định cuộc sống.

- Tiếp tục xin hỗ trợ các nguồn vốn vay, con giống nhằm giúp các hộ nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Bên cạnh đó, cần có sự hướng dẫn của các đoàn thể có liên quan để người dân phát triển sản xuất có hiệu quả.

- Thực hiện tốt việc thu quỹ an ninh quốc phòng, phí giao thông đường bộ trên địa bàn.

- Tiếp tục vận động nhân dân đăng ký với Hợp tác xã Hiệp Hòa thu gom rác thải; xử lý chất thải trong chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

* An ninh - quốc phòng:

Tăng cường quản lý giáo dục đối tượng theo nghị định 19/CP và các đối tượng vi phạm khác. Hàng năm xây dựng kế hoạch phòng thủ, diễn tập, huấn luyện sẳn sàng chiến đấu. Biên chế 100% quân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên. Quản lý chắc thanh niên tuổi NVQS, thực hiện công khai, dân chủ trong việc tuyển chọn thanh niên thi hành NVQS. Tích cực phòng chống cháy nổ, quản lý tốt vũ khí, khí tài trang bị.

* Xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền:

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đại biểu HĐND, cán bộ UBND  vững về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.