page load: 0x80070002 Trang - home
phucuong : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Phú Cường huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2019

Nhằm tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhân thức về giá trị văn hóa – lịch sử tỉnh Đồng Nai đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, các lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ , khuyến khích công tác nghiên cứu về khoa học – xã hội chú trọng văn hóa – lịch sử Đồng Nai.

Chương trình “phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019”

Chương trình “phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019” nhằm tập trung triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, đời sống, dịch vụ, học tập, vui chơi giải trí.

Đoàn thanh niên xã Phú Cường tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Vừa qua chiều ngày 8 tháng 6 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn xã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Hội trường UBND xã.