nhontrach_phuthanh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nhơn Trạch có thêm 29 sản phẩm OCOP Updated25-09-2020 07:35
Vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020.
 

​Sen sấy - một trong những sản phẩm OCOP của huyện Nhơn Trạch
Trên cơ sở 31 sản phẩm của 8/11 huyện, thành phố được các đơn vị trình đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã thảo luận, đánh giá từng sản phẩm theo các nội dung chấm điểm của Bộ tiêu chí Quốc gia. Kết quả, có 29/31 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020 gồm: 1 sản phẩm đạt hạng 5 sao; 16 sản phẩm OCOP hạng 4 sao và 12 sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Trong đó, huyện Nhơn Trạch có 4 sản phẩm.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.