nhontrach_phuthanh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
GRDP nông lâm thủy sản giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 3,1%/năm Updated03-09-2020 09:02
Trong giai đoạn 2016 - 2020 mặc dù ngành nông nghiệp Đồng Nai phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, sự biến động của thị trường, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của ngành, sự tham gia đóng góp tích cực của các thành phần kinh tế, sự cần cù, sáng tạo vượt khó của người nông dân đã thực hiện đạt 6/7 chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó nổi bật là 3/3 chỉ tiêu về nông thôn mới hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết được giao.
 

Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp trong thời gian qua chưa đồng đều và thiếu ổn định
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tiêu thụ thông qua hình thức hợp tác, liên kết đạt 40,85%, vượt chỉ tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp (mục tiêu 2020: tối thiểu 20%). GRDP nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 21.123 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân giai đoạn (2016 – 2020) đạt 3,1 %/năm.
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2020 ước đạt hơn 43,5 ngàn tỷ đồng, tăng  bình quân 3,6%/năm. Trong đó, nông nghiệp tăng 3,46%/năm; lâm nghiệp tăng 3,22%/năm; thủy sản tăng 6,39%/năm.
Về xây dựng nông thôn mới, ước giai đoạn 2016-2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ 100%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 39,85% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,29%, tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 52%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia đạt 80%...
Về liên kết trong sản xuất, hiện trên địa bàn tỉnh có 132 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của 67 doanh nghiệp cơ sở sơ chế, chế biến, 52 hợp tác xã và 18 tổ hợp tác tham gia. Có 85 chuỗi liên kết trong lĩnh vực trồng trọt với quy mô hơn 12.718 ha, trong đó chủ yếu là các chuỗi cây ăn quả với 37 chuỗi; 7 chuỗi cây lương thực; 21 chuỗi cây công nghiệp; 7 chuỗi rau; 13 chuỗi dược liệu và các loại cây trồng khác. Lĩnh vực chăn nuôi có 28 chuỗi liên kết với quy mô 1,2 triệu quả trứng/năm và hơn 388 ngàn tấn. Trong đó có 12 chuỗi chăn nuôi heo, 8 chuỗi gia cầm, 4 chuỗi trứng, 3 sản phẩm chế biến từ thịt heo và 1 sản phẩm chế biến từ sữa bò…
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế. Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp trong thời gian qua chưa đồng đều và thiếu ổn định, chuyển dịch cơ cấu từng ngành, lĩnh vực có chuyển biến nhưng còn chậm. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích có tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Chưa hình thành được nhiều vùng nguyên liệu quy mô lớn để thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản phát triển. Sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn ít chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa thể hiện được sự dẫn dắt, đột phá cho ngành nông nghiệp. Sản phẩm đạt chứng nhận sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
 
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2020 ước đạt hơn 43,5 ngàn tỷ đồng 
Nguồn vốn từ ngân sách bố trí để đầu tư các công trình thủy lợi chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế, mới chỉ đạt khoảng 43% so với nhu cầu thực tế. Diện tích đất sản xuất được tưới từ các công trình còn thấp, mới chỉ đạt 11,8%. Công tác quản lý đất lâm nghiệp gắn với giao khoán đất tại các đơn vị chủ rừng thực hiện chưa thực sự tốt; ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế về quy mô, chưa tạo được “đột phá” để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh, năng suất lao động nông nghiệp mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa nhiều. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm (thương hiệu, nhãn hiệu, quy cách mẫu mã, điều kiện an toàn thực phẩm,..), trong khi số lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu chưa nhiều, công tác dự báo cung, cầu còn nhiều hạn chế...
Theo kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 -2025,  tỉnh sẽ tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản phẩm chủ lực; khai thác tận dụng tốt lợi thế về phát triển nông nghiệp, xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn đạt chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, an toàn thực phẩm. Đồng thời kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến sâu, bảo quản và thị trường, xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Tạo đột phá trong  ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nền nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch môi trường rừng, nông lâm kết hợp nhằm phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.