nhontrach_phuthanh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Năm 2021 sẽ thành lập mới 31 hợp tác xã Updated20-08-2020 01:46
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 với mục tiêu tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời khuyến khích xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX nhanh và bền vững, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên.
Mục tiêu năm 2021 Thành lập mới 55 tổ hợp tác với mức doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng/tổ hợp tác

Mục tiêu cụ thể mà Kế hoạch đưa ra là: năm 2021 thành lập mới 31 HTX, nâng tổng số HTX lên 464; doanh thu bình quân HXT phấn đấu đạt gần 13,7 tỷ đồng/HTX; thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 81,2 triệu đồng/người. Thành lập mới 55 tổ hợp tác với mức doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng/tổ hợp tác và thu nhập của mỗi tổ hợp tác đạt 262 triệu đồng.
Để đạt được các mục tiêu trên, Đồng Nai đã đưa ra các giải pháp cụ thể, trong đó tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể; tập huấn, tuyên truyền về Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực cho HTX. Đặc biệt triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, tổ hợp tác theo quy định của Chính phủ và Chương trình hỗ trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025 của tỉnh như: hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các HTX; hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ về ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai thực hiện hỗ trợ chính sách đất đai…
UBND tỉnh giao cho Liên minh HXT phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX xây dựng dự án thực hiện và nhận các công trình do nhà nước chuyển giao quản lý, khai thác tại địa bàn các xã điểm nông thôn mới như: đường, điện, nước, trường, trạm, chợ, nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường, thủy lợi kênh mương nội đồng…để phát triển THT, HTX gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn. Một số chương trình đã giao cho HTX thì phối hợp cơ quan quản lý chương trình thường xuyên hướng dân, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các phát sinh trong quá trình thực hiện cho hiệu quả hơn.
Dự toán kinh phí thực hiện năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể khoảng hơn 50 tỷ đồng.
 
Doanh thu bình quân HXT phấn đấu đạt gần 13,7 tỷ đồng/HTX vào năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp Liên minh HTX tỉnh thực hiện Kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của HXT, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.