page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
longhung : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hưng lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Sáng ngày 09/09/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hưng đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy xã; ông Phan Văn Trung – PCT. UBND xã; bà Thủy – Phó Chủ Tịch HĐND xã; các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đồng chí là bí thư chi bộ ấp Phước Hội và ấp An Xuân.

Tiếng Việt | English
tim kiem