page load: 0x80070002 Trang - home
hanggon : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

NGƯỜI CÔNG CHỨC TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC

Đến xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, hỏi về anh Đinh Thanh Phong thì hầu như nhân dân trên địa bàn xã đều biết, không phải bởi anh Phong là lãnh đạo xã mà anh là người luôn gắn bó, gần gũi với bà con. Với người dân, anh Phong chính là tấm gương người cán bộ, là người đại biểu tận tụy, mẫu mực của dân.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với nhân dân xã Hàng Gòn năm 2019.

Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân. Giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.