giatan2 : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 2


1. NGUỒN LAO ĐỘNG

Tổng số hộ trong xã: 3.398 hộ

Số nhân khẩu: 15.304 người

Số người trong độ tuổi lao động: 9.585 người.

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.452,7 ha

Diện tích đất nông nghiệp: 1.281 ha

Diện tích đất ở: 86,42 ha

 

3. TÀI NGUYÊN RỪNG

Diện tích rừng  3,23 ha

 

4. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã:

Điện thoại liên lạc 0251.3867109

Phần mềm: egov.thongnhat.dongnai.gov.vn

 

5. GIAO THÔNG

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Quốc lộ 20

Số km đường chạy qua: 05 km