giatan2 : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 
New Page 2


1. CÔNG NGHIỆP

Tạo điều kiện cho các hộ phát triển công nghiệp như: chế biến gỗ, mộc, cơ khí, máy thêu xuất khẩu nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

UBNDGTan2.jpg

 

2. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn với hàm lượng khoa học công nghệ, trình độ sản xuất chất lượng sản phẩm được nâng cao. Gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm để giảm chi phí tăng thu nhập trên đơn vị diện tích và người sản xuất.

Hình thành 2 vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung, khu đông Đức Long 146 ha, khu tây Bạch Lâm 108 ha để chăn nuôi bền vững, xây dựng chuỗi trong chăn nuôi, hình thành đơn vị giết mổ tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

3. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

Tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh thương mại dịch vụ phát triển, tăng sức mua bán trên thị trường, hình thành siêu thị mini phục vụ mua sắm của nhân dân - xây dựng chợ Bạch Lâm giai đoạn 2020 - 2025.