page load: 0x80070002 Trang - home
daclua : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà miễn phí cho người nghèo tại xã Đắc Lua

Chiều ngày 10/5/2019, lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 31 năm 2018 của trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II và các bác sĩ trường Đại học Y dược TP.HCM đã tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách tại xã Đắc Lua.

Lế kết nạp đoàn viên mới

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), nhằm thực hiện công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Trong những năm qua, Chi bộ ấp 5 xã Đắc Lua luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.