page load: 0x80070002 Trang - tintuckhcn_noidung
binhson : tintuckhcn_noidung Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Content

 
Đề xuất đầu tư 4 dự án trọng điểm tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tập trung cho 44 dự án, trong đó có 4 dự án trọng điểm gắn với mục tiêu để “đổi mới sáng tạo thực sự trở thành cột trụ cho động lực phát triển kinh tế”.

Đó là dự án đầu tư phát triển hạ tầng chuẩn đo lường quốc gia hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; dự án đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 giai đoạn 2021-2025, đáp ứng tiêu chuẩn trung tâm đo lường, thử nghiệm hàng đầu khu vực trong một số lĩnh vực trọng điểm; dự án đầu tư hoàn thiện mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Phát triển sản phẩm và doanh nghiệp công nghệ cao.

Trung tâm này sẽ là đơn vị thực hiện các nhiệm vụ R&D (nghiên cứu và phát triển) dịch vụ khoa học, công nghệ và phát triển công nghệ cao, đồng thời là đầu mối liên kết, tăng cường năng lực R&D giữa đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Liên kết nguồn tin:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/978845/de-xuat-dau-tu-4-du-an-trong-diem-tang-cuong-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe