baohoa : Tin CCHC của địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC địa phương

 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Chí... (24/10/2022)
Thực hiện công văn số 4709/UBND-NL ngày 27/5/2022 của UBND huyện Xuân Lộc về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Phân công cán bộ, công chức phụ trách Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp xã (24/10/2022)
Căn cứ theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Xuân Lộc về ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp xã VÀ Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 7/9/2022 của UBND huyện Xuân Lộc về việc triển khai xác nhận Bộ Chỉ số cải c...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ BẢO HÒA (24/10/2022)
Thông tin đến bà con nhân dân Quy chế làm việc của UBND xã Bảo Hòa
THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 (28/08/2020)
Hiện tại cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ công trực tuyến các thủ tục sau:
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỒNG NAI MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 (28/08/2020)
Tổ chức, cá nhân đăng nhập vào Website: (https://dichvucong.dongnai.gov.vn/web/xuanloc) Cổng dịch vụ công trực tuyến Đồng Nai
DANH SÁCH PHỤ LỤC CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (25/08/2020)
Chúng tôi xin giới thiệu đến bà con Danh sách phụ lục công khai thủ tục hành chính năm 2020 của UBND xã Bảo Hòa.​
Hồ sơ mẫu lĩnh vực Chứng thực (24/10/2019)
Chúng tôi xin giới thiệu đến bà con Bộ Hồ sơ mẫu lĩnh vực Chứng thực
Hồ sơ mẫu lĩnh vực Đất đai - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (24/10/2019)
Chúng tôi xin giới thiệu đến bà con Bộ Hồ sơ mẫu lĩnh vực Đất đai và Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hồ sơ mẫu lĩnh vực Công An (24/10/2019)
Chúng tôi xin giới thiệu đến bà con Bộ hồ sơ mẫu lĩnh vực Công An
Hồ sơ mẫu lĩnh vực LĐTBXH và Bảo trợ xã hội (24/10/2019)
Chúng tôi xin giới thiệu đến bà con Bộ hồ sơ mẫu lĩnh vực LĐTBXH và Bảo trợ xã hội

    
Posts on:
Select a date from the calendar.