anphuoc : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
​Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe hướng đến sự hài lòng của người bệnh Updated15-07-2020 03:00
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 7437/UBND-KGVX ngày 29/6/2020 triển khai, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác phối hợp của các sở, ngành, các cơ quan liên quan, các địa phương trong triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT). 

Đó là mục tiêu quan trọng trong sự phối hợp của ngành bảo hiểm và ngành y tế 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản đã ban hành để cùng chung tay xây dựng, phát triển BHYT với chủ đề truyền thông về BHYT năm 2020 là “Thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”; giao sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh có nhiều hình thức tuyên truyền về BHYT; có nhiều tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT để mọi người hiểu tham gia BHYT là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và theo dõi việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, chức năng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, tổ chức các hoạt động truyền thông về BHYT và Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 đạt kết quả tốt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Diệu Linh 

Posts on:
Select a date from the calendar.