Tất cả các xã : Chuyện kể Bác Hồ nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 LIÊN KẾT

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Đưa phong trào học tập và làm theo Bác vào chiều sâu Cập nhật03-07-2020 03:39
Trong những năm qua, tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng từ khối đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện.

vuongpm6thang2020 (54).jpg
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: P. Hằng

Đặc biệt là từ chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối cùng với các giải pháp trọng tâm, cấp ủy cơ sở đã vận dụng linh hoạt, phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa việc thực hiện chỉ thị trở nên gần gũi, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

* Chuyển biến rõ nét

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, điểm nhấn trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối là luôn gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm; gắn với các phong trào thi đua; gắn với việc chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên… Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ chỉ đạo, hướng dẫn trên của Ban thường vụ Đảng ủy khối và căn cứ vào tình hình thực tế, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng và các phong trào đang triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị.

Trong đó, cấp ủy các cơ sở Đảng đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc. Xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu; quan tâm lãnh đạo việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ.

Trong đó, chú trọng lựa chọn một số nội dung chuyên đề có liên quan nhiệm vụ chính trị và hạn chế của cơ quan, đơn vị; từ đó, tiến hành thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng. Đồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với thực tiễn công tác, với từng đối tượng nhằm tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên…

* Tạo sức lan tỏa sâu rộng

5 năm qua, từ chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức tham mưu cho Ban cán sự Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, mỗi ngày bình quân đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị giải quyết 640 hồ sơ. Dù số lượng khá lớn và ở nhiều lĩnh vực khác nhau, song tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 97,75% và đặc biệt là tỷ lệ hài lòng của người dân đạt đến 99,91%.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cho biết thêm, ở Đảng bộ Khối, việc triển khai thực hiện các mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với việc xây dựng và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đáng ghi nhận là nhiều năm qua, từ gợi ý của Ban thường vụ Đảng ủy Khối, việc thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy cơ sở thực hiện rộng khắp và có hiệu quả, tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực, trong cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác.

Trong đó, tiêu biểu như mô hình Học Bác mỗi ngày tại Chi bộ Nhà thiếu nhi Đồng Nai; mô hình Mỗi thầy cô là một gương sáng trong học tập và sáng tạo, Thi đua học tập, xung kích, tình nguyện, nâng cao y đức phục vụ nhân dân tại Đảng bộ Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai. Hay mô hình Viết nhật ký làm theo lời Bác, tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến tại Đảng bộ Tỉnh đoàn; mô hình Cơ sở hỏi, tổ chức trả lời của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Nguồn: baodongnai.com.vn

Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP