Tất cả các xã : Tin trong tỉnh - Nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Bàn giao kết quả thực hiện Đề tài “Hoạt động phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri – Thực trạng và giải pháp” Cập nhật13-01-2021 03:19
Sáng ngày 13/1, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài “Hoạt động phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Bùi Xuân Thống và ThS. Đỗ Thị Hải Yến làm chủ nhiệm.

 
Ông Huỳnh Minh Hậu, Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ - đại diện cơ quan quản lý nhiệm vụ phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Hậu, Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ - đại diện cơ quan quản lý nhiệm vụ cùng đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ và các bên thụ hưởng gồm: Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh đã ký kết biên bản và bàn giao kết quả nghiên cứu bao gồm: các hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả nghiên cứu đề tài, trong đó có báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kết quả điều tra xã hội học và các báo cáo chuyên đề; quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh trong quá trình tiếp xúc cử tri; Phần mềm Quản lý CSDL đơn thư và tài liệu tập huấn (donthu-qldl.dongnai.gov.vn); Báo cáo các nội dung của Đề tài: Những vấn đề lý luận và thực trạng về hoạt động phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri; Phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giưa Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri.

IMG_2574.JPGChủ nhiệm nhiệm vụ, ThS. Bùi Xuân Thống phát biểu tại lễ bàn giao 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Hậu đề nghị các đơn vị thụ hưởng tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu Đề tài, hằng năm có tổ chức đánh giá hiệu quả ứng dụng nghiên cứu gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ cũng như đơn vị thực hiện Đề tài nghiên cứu sẽ cùng tham gia phối hợp với đơn vị thụ hưởng để triển khai kết quả nghiên cứu theo đúng quy định.​


Bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Đoàn Đại biểu QH và Hội Luật gia tỉnh 

Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP