Tất cả các xã : Tin trong tỉnh - Nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Đồng Nai: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ Cập nhật25-11-2020 03:30
Phát triển nông nghiệp hữu cơ có hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đưa Đồng Nai trở thành tỉnh có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các tỉnh tiên tiến trong khu vực…Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030.

fgrgtehtr.JPG

Tỉnh sẽ tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ đối với một số sản phẩm chủ lực và có thế mạnh. 
Phát triển các vùng sản xuất hữu cơ đối với một số sản phẩm chủ lực

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4162/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030. Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ; Phát triển nông nghiệp hữu cơ có hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, gắn với kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nhằm phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp hữu cơ; Xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh, đưa Đồng Nai trở thành tỉnh có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các tỉnh tiên tiến trong khu vực.

Với nhiều tiềm năng và lợi thế, Đồng Nai sẽ tập trung phát triển các vùng sản xuất hữu cơ đối với một số sản phẩm chủ lực của tỉnh và thế mạnh của địa phương. Trong đó, ưu tiên các vùng có điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho từng đối tựng cây trồng, vật nuôi để sản xuất hữu cơ. Hình thành các vùng sản xuất các sản phẩm bản địa, đặc trưng có tiềm năng để xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý…

Kế hoạch đề ra mục tiêu hình thành các vùng sản xuất hữu cơ như: vùng trồng trọt hữu cơ, vùng chăn nuôi hữu cơ, vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ. Đối với vùng trồng trọt hữu cơ, xác định các vùng sản xuất hữu cơ phù hợp với các sản phẩm như: lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả, ca cao, hồ tiêu, cà phê, điều…từ đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi các vùng này sang sản xuất hữu cơ.

Trong đó, vùng lúa hữu cơ có diện tích gieo trồng khoảng 500 ha vào năm 2025 và 1.000 ha đến năm 2030; vùng rau, đậu hữu cơ có diện tích gieo trồng khoảng 200 ha vào năm 2025 và 500 ha đến năm 2030; vùng sản xuất cây ăn trái hữu cơ có diện tích trồng khoảng 500 ha vào năm 2025 và 1.000 ha đến năm 2030; vùng trồng hồ tiêu hữu cơ có diện tích trồng khoảng 200 ha vào năm 2025 và 500 ha đến năm 2030; vùng sản xuất điều hữu cơ có diện tích trồng khoảng 400 ha vào năm 2025 và 700 ha đến năm 2030; vùng ca cao hữu cơ có diện tích trồng khoảng 30 ha vào năm 2025 và 50 ha đến năm 2030…

Đối với vùng chăn nuôi hữu cơ, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các vùng chăn nuôi hữu cơ đối với các sản phẩm chủ lực như: mật ong, sản phẩm yến, thịt gia súc gia cầm. Trong đó, với thế mạnh chăn nuôi heo sẽ phát triển vùng chăn nuôi heo hữu cơ đạt khoảng 5.000 con vào năm 2025 và 10.000 con đến năm 2030; vùng chăn nuôi gia cầm hữu cơ đạt khoảng 200.000 con năm 2025 và 500.000 con vào năm 2030; Riêng vùng chăn nuôi bò hữu cơ gắn với vùng đồng cỏ, vùng trồng trọt sản xuất thức ăn thô xanh hữu cơ, đàn bò đến năm 2025 đạt khoảng 800 con và tăn lên 1.500 con vào năm 2030; vùng nuôi ong hữu cơ cho sản lượng mật ong hữu cơ khoảng 100 tấn đến năm 2025 và khoảng 300 tấn vào năm 2030; vùng nuôi yến hữu cơ đến năm 2025 cho sản phẩm 300 kg và đạt 500 kg vào năm 2030.

fegrttrtu.JPG
Nông dân huyện Vĩnh Cửu đang trồng cây ăn trái theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ đối với các sản phẩm chủ lực như: tôm nước lợ, tôm càng xanh, các loài thủy sản bản địa…Vùng nuôi trồng tập trung với diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt 200 ha vào năm 2025 và khoảng 500 ha đến năm 2030…

Tập trung nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ

Để tổ chức thực hiện nông nghiệp hữu cơ, kế hoạch đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tập trung hoạt động cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ; thúc đẩy hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng và nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển các chuỗi giá trị, đặc biệt là hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các mô hình nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm hữu cơ.

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy trình kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát huy kiến thức bản địa, sản xuất hữu cơ gắn với chuỗi giá trị; Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm sinh học, tác nhân phong trừ sinh học nhằm giảm giá thành vật tư, nguyên liệu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thay thế kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các chế phẩm xử lý môi trường trong nông nghiệp; Tăng cường nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ hiệu quả gắn liền với nguồn nguyên liệu sẵn có; Bảo tồn, phục tráng, khai thác, phát triển và xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể cho các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, đặc hữu, có lợi thế so sánh và giá trị kinh tế cao.

Để triển khai Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030. Trong đó tập trung triển khai Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Đồng Nai đối với các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ; Đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ…

Lê Văn

 

Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP