Tất cả các xã : Tin trong tỉnh - Nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ bàn giao máy tự động đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Cập nhật28-10-2020 10:13
Nhằm khai thác có hiệu quả thiết bị đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID – 19 do Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu chế tạo trong thời gian qua, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất hỗ trợ lắp đặt thiết bị tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
IMG_1226 web.JPG
 Đại diện Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Hành chính công tại lễ bàn giao máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động 

Ngày 27/10, đại diện Trung tâm Khoa học và Công nghệ đã tiến hành lễ bàn giao đồng thời tiến hành lắp đặt 2 thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ Trung tâm Hành chính công đưa vào sử dụng tại các cửa ra vào Trung tâm.

Diệu Linh 

Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP