Tất cả các xã : Tin trong tỉnh - Nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Tỉnh Đồng Nai: Ưu tiên phát triển nền kinh tế số Cập nhật03-08-2020 03:51
Tập trung phát triển các mô hình kinh tế số, ưu tiên đẩy mạnh các ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thích ứng với xu thế Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư… là một trong những nội dung trong Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư và Kế hoạch số 331-KH/TƯ ngày 26/2/2020 của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.

* Phấn đấu đưa Đồng Nai vào nhóm 10 tỉnh công nghiệp hàng đầu

Triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể xã hội trong việc xây dựng chính sách tham gia cuộc CMCN lần thứ tư của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu; xác định nhiệm vụ, giải pháp theo từng giai đoạn và phân công tổ chức thực hiện.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khen thưởng các tác giả đạt giải cao Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ, hiện đại, phát triển kinh tế năng động dựa trên khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ hàng không, cảng nước sâu, là cửa ngỏ giao thương với quốc tế, là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển xã hội, không ngừng nâng cao mức sống của người dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và giảm nghèo bền vững. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Đồng Nai. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, văn minh, vì hạnh phúc của người dân;

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, Internet băng thông rộng phủ 100% các xã trên địa bàn tỉnh; kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh; năng xuất lao động tăng bình quân trên 10%/năm.

Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Có 100% cơ quan hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% đơn vị sự nghiệp công ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp với người dân và áp dụng thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán bằng thiết bị di động; đáp ứng 90% nhu cầu của doanh nghiệp về lao động có kỹ năng cần thiết cho công việc mới, nhất là kỹ năng công nghệ thông tin. Cơ bản hoàn thành các hạng mục, dự án thành phần của chính quyền điện tử, đô thị thông minh theo chương trình, đề án đã phê duyệt.

Đến năm 2030, mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng chi phí thấp; hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, đô thị thông minh, kết nói với mạng lưới đô thị thông minh của khu vực và cả nước; kinh tế số chiếm 30%, tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 53-54%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 35%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 20%; tốc độ tăng trường giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 9%/năm; năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm;

Xây dựng và chuyển đổi liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế và sản phẩm công nghiệp khác biệt, nổi trội.

Tầm nhìn đến năm 2045, xác định Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, nằm trong nhóm 10 tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.

Xây dựng Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới…

* Ưu tiên phát triển các ngành kinh tế số

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, đồng thời chủ động tham gia CMCN lần thứ tư, UBND tỉnh yêu cầu, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, Tp. Long Khánh, Tp. Biên Hòa triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng giải pháp đi kèm.

Trong đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và phương thức tiếp cận cuộc CMCN lần thứ 4 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, cơ quan.


Mô hình robot được thiết kế bởi trường đại học Lạc Hồng.

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4.

Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các KCN Đồng Nai và Ban quản lý KCN cao công nghệ sinh học tỉnh, các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Tp. Long Khánh, Tp. Biên Hòa đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý tài sản trí tuệ của tỉnh tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, chuyển giao kết quả các đề tài nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với sáng chế trong tỉnh trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia; khuyến khích thành lập các tổ chức trung gian thị trường KH&CN dựa trên nền tảng số, Internet và không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai băng thông rộng chất lượng cao đến tất cả thôn, xóm ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tình liên tục và dự phòng. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng chuyển đổi số.

Phát triển hạ tầng dữ liệu của tỉnh, kết nối đồng bộ và thống nhất với Trung tâm dữ liệu vùng và quốc gia. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, thiết bị và triển khai ứng dụng trong nước phục vụ quá trình chuyển đổi số, kinh tế số của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chuyên trách; xây dựng các thiết bị, phần mềm và sản phẩm an ninh hàm lượng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, nội địa hóa linh kiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án ngành nghề sử dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu mới, các dự án tiết kiệm năng lượng, dự án thân thiện môi trường, bảo quản nông sản sau thu hoạch, công nghệ chế biến.

Về nông nghiệp, ưu tiên thu hút sản phẩm nông nghiệp sạch; sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 4, rút ngắn quy trình xử lý thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặc biệt, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên nền tảng kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ…

Nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN lần thứ 4. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng lấy doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh làm trung tâm, chủ thể nghiên cứu.

Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 trong các lĩnh vực như: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất theo hướng thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Hướng dẫn các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp tiếp cận được với cơ chế chính sách KH&CN về hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số.

Lựa chọn, tập trưng nguồn lực ưu tiên đầu tư phát triển các chương trình nghiên cứu trọng điểm, các công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp lợi thế cạnh tranh của tỉnh, trong từng ngành và các công nghệ chiến lược, nền tảng của cuộc CMCN lần thứ 4, có tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác, trọng tâm: công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, công nghệ sinh hoc, điện tử y sinh…

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện đạt mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Q​uyên

 

Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP