Tất cả các xã : Tin trong tỉnh - Nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
​Đào tạo ISO cho 200 học viên Cập nhật22-07-2020 02:26
Trong 4 ngày từ 21/7 đến 24/7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo về hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Có hơn 200 học viên đại diện cho các đơn vị sở, ban, ngành và UBND các huyện tham gia khóa Đào tạo.
IMG_0036.JPG
Toàn cảnh khóa tập huấn  

Tham gia khóa đào tạo, các học viên được nghe hướng dẫn chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015; Đào tạo kiến thức về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Hướng dẫn Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển đổi cũng như hoạt động kiểm tra tình hình chuyển đổi, áp dụng HTQLCL năm 2020. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên được làm bài kiểm tra về nhận thức chung và đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015.

T.Quế

 

 

Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP